• A
  • A
  • A
  • ABC
  • ABC
  • ABC
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Regular version of the site

Accommodation

Loft Hotel

 12/1, Podsosensky Lane

 Kurskaya (12 min.) / Chistie Prudy (15 min.)

Phone: +7 (964) 528 44 44

Agios Hotel

 16/4, Vorontsovo Pole Street

 Chkalovskaya (6 min.) / Kitay-Gorod (16 min.)

Phone: +7 (965) 366 39 39

Lumiere

 16, Myasnitskaya Street

20 min. away from Pokrovsky Boulevard, 11

Phone: +7 (495) 260 00 97

Metamoskva

 5, Yauzskaya Street

10 min. away from Pokrovsky Boulevard, 11

Phone: +7 (495) 507 79 00

Starosadsky Hotel

 8/3, Starosadsky Lane

11 min. away from Pokrovsky Boulevard, 11

Phone: +7 (499) 670 09 90

Hotel on Paveletskaya

 69, Sadovnicheskaya Naberezhnaya Street

 Paveletskaya (10 min.)

Phone: +7 (499) 346 79 18

Select Hotel Paveletskaya

 11, Stremyanniy Lane

 Paveletskaya (10 min.)

Phone: +7 (495) 721 25 00

Hitrovka

 4/1, Pevchesky Lane

6 min. away from Pokrovsky Boulevard, 11

Phone: +7 (499) 520 92 64

Fligel

 3-5/1, Armyansky Lane

17 min. away from Pokrovsky Boulevard, 11

Phone: +7 (499) 968 38 00

Moss Boutique

 10/4, Krivokoliennyy Lane

18 min. away from Pokrovsky Boulevard, 11

Phone: +7 (495) 114 55 72